Styret i Verdal Friidrettsklubb 2022
 - samt øvrige roller.
frem til årsmøtet 2023.Leder:
Espen Egeland Valseth
Tlf: 97 12 19 55
e-post: evalset@online.no


Nestleder/Sportslig leder:

Kari Rakstang Betten
Tlf: 97 12 03 31
e-post: karibetten@hotmail.com


Økonomiansvarlig/medlemsregister:

Tore Lundsaunet

Tlf: 99 74 14 67  

e-post: tore.lundsaunet@hotmail.com


Styremedlem/paraidrett-/barneidrettsansvarlig:

Ann Sissel Vehus

Tlf: 40 42 76 43

epost: ann.vehus@ntebb.no


Styremedlem:

Bent Olaf Nessø

Tlf: 91 63 43 13

bolaf@live.no


Vara/politiattest:

Hàkon Bragi Valgeirsson

Tlf: 97416226

e-post: hakon@faeby.no


Vara, Sekretær (referat):

Reidun Gomo

Tlf: 93423045

e-post: reidungomo@gmail.com


Oppmann:
Steinar Bergsmo
Tlf. 93 82 50 35
e-post: bstei357@online.no

Vekslingsansvarlig St. Olavsloppet:
Leif Arne Holme
Tlf: 90957373