Styret i Verdal Friidrettsklubb 2024
 - samt øvrige roller.
frem til årsmøtet 2025.Leder og paraidrettsansvarlig:

Ann Sissel Vehus

Tlf: 40 42 76 43

epost: ann.vehus@ntebb.no

Nestleder/Sportslig leder/medlemsregister:

Kari Rakstang Betten
Tlf: 97 12 03 31
e-post: karibetten@hotmail.com

Økonomiansvarlig:

Espen Egeland Valseth 
Tlf: 97 12 19 55
e-post: evalset@online.no

Styremedlem/barneidrettsansvarlig/medlemsregister/oppmann:

Kristin Stornes Rotmo

Tlf: 95 96 86 50

e-post: Kristin2811@msn.com

Styremedlem:

Bent Olaf Nessø

Tlf: 91 63 43 13

bolaf@live.no

Styremedlem/vekslingsansvarlig St. Olavsloppet/sekretær:

Odin Wæren Kvernmo

Vara/politiattest:

Hàkon Bragi Valgeirsson

Tlf: 97416226

e-post: hakon@faeby.no