MEDLEMSKONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT:

Medlemskontigent: 200kr pr medlem, pr år, for de to første i hver familie. Kr 100 for hver påfølgende medlem fra samme familie.

Aktivitetsavgiften er fastsatt til kr 500 pr sesong og er oppdelt i vintersesong og sommersesong. For hvert familiemedlem nr 3 osv, er prisen kr 250.

Klubben betaler startkontigent for yngre utøvere og eventuelt satsende seniorer. Dette gjelder for arrangement på bane.

For alle mesterskap betaler klubben også startkontigent. Klubben gir økonomisk støtte til aktive medlemmer som deltar på nasjonale/internasjonale mesterskap og samlinger (støtte til reise/opphold, samt en trener ved mestersskap.) Styret foretar årlig tildeling mht beløp til aktuelle utøvere. Et krav for å være aktuell for en slik tildeling, er at utøveren deltar som aktivitetsleder på arrangement i regi av klubben for yngre utøvere (friidrettsskole el tilsvarende).