Historien til Verdal Friidrettsklubb

Verdal friidrettsklubb ble stiftet i 1984. 10 lokale idrettslag gikk sammen om å stifte en felles friidrettsklubb, da det var vanskelig å tilby slik aktivitet i alle grendene hver for seg. I tillegg var det ønskelig å profilere seg sammen når man stilte i konkurranser utenfor klubben


Økonomisk samarbeidsmodell:

De lag som er medlem pr 2019: Leksdal IL, Leirådal IL, Stiklestad IL, Helgådal IL, Verdal IL, Ness IL.


fra 01.01.20 opphørte samarbeidsavtalen etter evaluering med klubbene. Det har over en tid vært vanskelig å begrunne hensikten overfor klubbene. Rapportering av medlemstall fra samarbeidsklubbene har ikke vært gjennomført over lengre tid. Hver enkelt klubb må nå selv velge å vre medlem av NFIF. alle utøver er uansett velkommen til å melde seg inn i Verdal fik. Samarbeid fremover vil forsøkes på enkeltaktiviteter, så som friidrettsskole og veiledning i lokal friidrettsaktivitet.