går av stabelen 29.juni-2.juli, fra Østersund til Trondheim.

Se loppets hjemmeside; www.st-olavsloppet.com/