For 2024 vil St.Olavsloppet gå av stabelen 27.juni-29.juli, fra Østersund til Trondheim.

Se loppets hjemmeside for ytterlig info;

https://stolavsloppet.no/