Sportslig leder Kari Rakstang Betten

OppmannKristin Stornes Rotmo

Styreleder Ann Sissel Vehus