Sportslig leder Kari Rakstang Betten

Oppmann Steinar Bergsmo

Styreleder Espen Egeland Valseth